Målgruppe & afdelinger

Et samlet tilbud for unge

Fonden Egedal er et samlet tilbud for unge mellem 15 og 30 år med psykiske lidelser og alvorlige psyko-sociale vanskeligheder. 

På Behandlingsstedet Egedal har vi mange årserfaring med den voksende gruppe af unge, der af forskellige årsager er i alvorlig eller livstruende mistrivsel. 

Unge der indskrives på Egedal efter visitation fra anbringende myndighed, er blandt andet unge mennesker med alvorlige personlighedsforstyrrelser og/eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser, som befinder sig i svære livs, socialiserings- og identitetskriser.

Afdelinger og nærværende miljø

Ligeledes har vi på vi har på Egedal gode erfaringer i behandlingsarbejdet med unge, der er diagnosticeret med autisme-spektrum forstyrrelser. 

De fleste unge, der kommer til Egedal, har tidligere været i behandling på psykiatrisk afdeling eller ambulatorium og har også ofte haft lange pauser i deres skoleforløb (se Egedals interne skoletilbud Egedal Dagtilbud, der er en rigtig god hjælp til at få fuldført skolegang på påbegyndt ungdomsuddannelse og/eller beskæftigelse).

Dette tilbyder vi

Vores afdelinger

Behandlingsstedet Egedal

(16 pladser for §66, §76 og §107)

På Behandlingsstedet Egedal har vi mange årserfaring med den voksende gruppe af unge, der af forskellige årsager er i alvorlig eller livstruende mistrivsel. 

Unge der indskrives på Egedal efter visitation fra anbringende myndighed, er blandt andet unge mennesker med alvorlige personlighedsforstyrrelser og/eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser, som befinder sig i svære livs, socialiserings- og identitetskriser. 

Ligeledes har vi på vi har på Egedal gode erfaringer i behandlingsarbejdet med unge, der er diagnosticeret med autisme-spektrum forstyrrelser. 

De fleste unge, der kommer til Egedal, har tidligere været i behandling på psykiatrisk afdeling eller ambulatorium og har også ofte haft lange pauser i deres skoleforløb (se Egedals interne skoletilbud Egedal Dagtilbud, der er en rigtig god hjælp til at få fuldført skolegang på påbegyndt ungdomsuddannelse og/eller beskæftigelse).

KONTAKT: 5965 6016

”At bo i ro" Åbner 1. februar 2024

(3 skærmede pladser for §66, §76 og §107)

At bo i Ro bygger på princippet om, at bolig, fællesrum og behandlingsrum skal danne så rolige og helende rammer som muligt for de anbragte unges liv og behandlingsforløb.

Sammen med målgruppens psykiske udfordringer, projektets essentielle brugerinddragelse af unge og personale på Egedal, samt forskningsfelter om helende arkitektur og manglerne i litteraturen, har vi sammen med unge, personale og ekspertgrupper måttet definere specifikt til dette projekt, hvad helende arkitektur er for lige netop denne målgruppe.

Foreløbigt har disse lærerige brugerinddragelsesprocesser resulteret i følgende principper: Balancegang mellem et traumatiseret nervesystems behov for beskyttelse og undvigelse af traumetriggere og paranoia (hule, intet indsyn/udsyn, få eller ingen åbne vinduespartier) og organismens behov for lys, luft, udsigt, natur, skønhed og socialt forbundethed i små fælleskaber: Med andre ord skal “At bo i ro” finde en balancegang mellem brugernes adfærd og forskningslitteraturens anbefalinger relateret til helende arkitektur (Frandsen et al 2009).

Balancen mellem brugerens nuværende mistrivsel og muliggørelsen af vejen til recovery i form af optimale rammer for den unges udvikling og behandlingsarbejdet.

KONTAKT: 6151 6167

Æblehøjgård

(4 pladser til §107)

Endelig rummer Egedal Behandlingstilbud også Æblehøjgård, en lille samling af boenheder for unge/voksne mellem 18 og 30 år, der er klar til at bo i en mere selvstændig ramme, men stadig har brug for miljøterapeutisk støtte i overgangen til det tiltagende selvstændige voksenliv. 

KONTAKT: 2646 2481

Dagtilbuddet

(20 pladser til STU, mestringsforløb og §104.)

Egedal Dagtilbud er et uddannelses og mestringstilbud, der henvender sig til unge i alderen 15-30 år, som indskrives i døgnbehandling på Behandlingsstedet Egedal, og endvidere til unge, som er bosat andetsteds – hjemme hos forældrene, i selvstændig ungdomsbolig eller anden institutionel ramme.

Egedals Dagtilbud har således to funktioner, der samtænkes:
1) Egedal Dagtilbud udbyder individuelt tilrettelagt undervisning; skoleundervisning og Folkeskolens Afgangsprøve, skræddersyede STU-forløb samt mestringsforløb med fokus på uddannelse og beskæftigelse.

2) Egedal tilbyder mestringsforløb og specialiseret miljøterapi med fokus på personlig udvikling til unge med udfordringer, som fx angst, selvskade og/eller svære psykiske lidelser, herunder psykologbehandling og familieterapi.
Alle forløb tilrettelægges, så de præcist matcher den enkelte unges behov samt nationale, regionale og kommunale lovkrav.

Udbuddet tilrettelægges i samarbejde med VUC i Holbæk og Behandlingsstedet Egedal i Vallekilde.

KONTAKT: 2624 1228