Visitation & indflytning

Visitation

På baggrund af den unges sagsmateriale vurderer ledelsen i samarbejde med Egedals konsulenter, om vores behandlingssted på Sjælland er et relevant sted for den unge. Der lægges vægt på, om den unge vil passe ind i den eksisterende målgruppe, der er unge med psykiske lidelser. Er dette tilfældet afholdes et møde med anbringende myndighed, hvor den unges sag fremlægges. Er der basis for et samarbejde, inviteres den unge samt forældre på første besøg – hvilket også er en del af Egedals fokus på et tæt forældresamarbejde.

For personalet på vores behandlingssted på Sjælland, lægger vi vægt på, at den unge skal kunne se sig selv på Egedal og have lyst til at udvikle sig inden for de rammer, stedet tilbyder, samt vores grundstruktur

Sådan bliver du indskrevet

Tænker du og din familie at Egedal kan være et sted for dig, er det typiske anbringende myndighed der tager kontakt til daglig leder, Hanne Kierkegaard.

Derefter arrangeres der et møde, hvor du og din familie kommer og ser Egedal og møder Hanne (daglig leder) og Diana (psykolog) og en af vores ledende miljøterapeuter, som fortæller om vores hverdag og behandlingstilbud.

Det er vigtigt at give sig tid til at lande indtrykkene, derfor siger vi altid “at man lige skal sove på det”, hvorefter man melder tilbage hvorvidt man har lyst til at flytte ind eller ej.

Dit eget Værelse

På Egedal har vi to længer, hvor der er 5 værelser i den ene længe og 7 værelser i den anden længe. Derudover er der en separat lejlighed med eget køkken, her deler man badeværelse med en anden beboer, som bor i et selvstændigt værelse. Vi har også “Solhytten” som er et selvstændigt lille hus, som ligger 300 meter fra hovedhuset. Solhytten bruges både som udslusningsbolig og/eller skærmet bolig.

Kontaktperson

Op til at du skal flytte ind, møder du dine kontaktpersoner. Du har typisk to kontaktpersoner tilknyttet. Målet er at du opnår en særlig relation til dine kontaktpersoner, det er bl.a. En af dem du har en ugentlig samtale med, hvor i taler om de mål du har sammen med din sagsbehandler har sat dig for at arbejde hen imod. Det er også en af kontaktpersonerne der deltager på vigtigt møder og som i det hele taget har fokus på at støtte dig, så du får det bedre og får mere samling på dig selv.

Inddragelse

Vi gør os umage for at inddrage alle de unge i hverdagen på Egedal og i det der sker. Der er ungemøder hver mandag, hvor det er vigtigt at man deltager, hvis man vil have indflydelse. Vi gør os også umage med at inddrage hver enkelt i sin behandling, så man er med til at tage vigtigt beslutning og øver sig i at “stå selv”.