Forældresamarbejde og pårørendegruppe

Egedals pårørendegruppe

På Egedal arbejder vi ikke kun med de unge men også med familien. En del af dette tilbud ligger i Egedals pårørendegruppe, der ledes af leder og psykolog Hanne og psykolog Diana, og som finder sted fire gange årligt.

Pårørendegruppen er et særligt rum til jer, der har et barn anbragt på Egedal hvor der er plads til at tale om egne følelser og oplevelser og mulighed for at spejle sig i ligesindede.

Det kan være ensomt at være pårørende til anbragte unge og mange oplever ikke at netværket omkring kan sætte sig ind i, hvad det vil sige at være pårørende til en ung i anbringelse. I pårørendegruppen deltager forældre som har haft unge anbragt længe og forældre, som først lige er ved at finde sig til rette i den nye tilværelse.

Forskning kan fortælle at pårørende profiterer af pårørendegrupper og at denne positive effekt også berører deres anbragte unge og vi oplever at de pårørende på Egedal bruger gruppen aktivt og formår at skabe en tryg gruppe for hinanden.

Samtale forløb

Til samtlige forældre til unge under 18 år tilbyder vi en fast kontaktperson, der samarbejder med forældrene og løbende orienterer om den unges liv på vores behandlingssted for unge. Der aftales et fast tidspunkt, hvor man ringer sammen efter behov. Når de unge fylder 18 år, kan telefonsamtalerne fortsætte, hvis den unge giver samtykke til det. Hvis ikke ophører telefonsamtalerne med forældrene, i stedet kan den unge eller dennes forældre indkalde til kaffemøde på Egedal. På disse møder kan der tales om alt, hvis den unge tillader dette.

Alle forældre får også tilbud om samtale-forløb med henblik på at udvikle mere hensigtsmæssige mønstre og/eller familiedynamikker, som kan komme både den unge og familien til gode. Vi tror på, at den unge udvikler sig lige så meget, som forældrene tillader. Derfor vægter vi disse forløb højt, således den unge, kan få det optimale ud af en miljøterapeutisk behandling på Egedal. Egedals daglige leder, psykolog Hanne Kierkegaard afholder disse forløb. Der tilbydes individuelle samtaler samt fælles samtaler, hvor Egedals leder Sidse Ravn også kan deltage. Yderligere vælger nogle unge at have samtaleforløb med deres forældre. Forløbene ledes ligeså af Hanne Kierkegaard. Forløbende aftales individuelt og afholdes enten på Egedal eller på vores kontor på Vesterbro.

De unges forældre og anden familie er altid velkomne til at komme på besøg efter forudgående aftale.