VELKOMMEN TIL

FONDEN EGEDAL

Vi har en ledig plads
Kontakt psykolog Diana Nielsen på diana@egedal.nu for at høre mere.

På Egedal gør vi os umage med at skabe hjemlige rammer i et professionelt miljø

Egedal har eksisteret siden 1978, i de seneste 30 år har vi arbejdet på at skabe et solidt miljøterapeutisk behandlingstilbud for unge med alvorlige psykiske udfordringer.

Individuelt tilrettelagt forløb

For at imødekomme den unges udviklingsbehov, tilbydes et individuelt tilrettelagt forløb, som skal være forståelig og meningsfuldt for den unge selv.

Rent geografisk hører vi til i Odsherred i Vallekilde, vi bor i naturskønne omgivelser omgivet af natur og ikke mindst ro. På Egedal møder vi jer unge nysgerrigt og med det udgangspunkt, at der skal være plads til at udspille de vanskeligheder man kommer med.

Vores erfaringer viser, at et miljøterapeutisk behandlingsforløb giver mulighed for udvikling.

Gennem tryghed og genkendelighed får de unge med indre kaos og manglende struktur, færdigheder, der gør dem i stand til at føle tilfredshed med eget liv og til at kunne deltage aktivt i samfundet.

På Egedal skaber vi et forudsigeligt, rummeligt og nærværende miljø, med mulighed for at vise ressourcer og vanskeligheder.

Vi gør os umage med at vores medarbejdergruppe er personale samt kontaktpersoner, der tilbyder de unge behandling, omsorg, grænser og nærvær.

Vi er iøvrigt en del af det miljøterapeutiske uddannelsesfællesskab Sedac.

Inkluderende Fællesskab

De unge forsøges at motiveres til at være aktive medspiller i planlægningen af eget forløb bestående af samtaler, dags- og ugeplaner, samt mulighed for uddannelse.

Vi prioriterer at tilbyde terapi til de unge med psykoterapeutiske forløb hos en af vores to psykologer. Derudover tilbydes alle forældre samtaleforløb, som varetages af Hanne Kirkegaard, psykolog og daglig leder på Egedal.

Vi giver de unge med psykiske lidelser mulighed for at være en del af et hjem og en gruppe.

Med respekt og forståelse for forskellighed, samt at blive en del af et fællesskab, hvor der skabes relationer, hvor der er mulighed for at tænke og forholde sig til sig selv og til andre på helt nye måder og få mulighed for at få bedre samling på sig selv. – Målet er, at de unge over tid kommer i bedring og får mod på at stå på egne ben.

Tilsynsrapport2021
Læs mere
”Der er tale om et ambitiøst tilbud, der sigter mod at bidrage til udviklingen af 'best practice'-viden i forhold til unge, der har selvskade som udfordring. Til det formål har tilbuddet opbygget en aktiv samarbejdsrelation med Københavns Universitet. I samarbejdet udvikles og gennemføres forskellige vidensudviklende eller praksisforandrende projekter”.
Tilsynsrapport2022
Læs mere
”De unge deltager i sociale aktiviteter i det omgivende samfund. Dette bedømmes på baggrund af samtaler samt fremsendt materiale, hvor der nævnes mange udadrettede aktiviteter som behandlingstur til Korsika, en række fritidsaktiviteter samt STU-forløb eller individuelle skoleforløb i almene skoler, til de unge, som er klar til det. Desuden har tilbuddet afholdt fernisering på de unges kunst med et tema om selvskade”.
Tilsynsrapport2021
Læs mere
”Der er tale om et kompetent tilbud, der i høj grad arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og med faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til målgruppens særlige behov. Metodiske tilgange er godt implementeret i tilbuddet og ledelsen har et markant fokus på faglig udvikling i personalegruppen”
Tidligere
Næste