PRESSE & PR

Tilsynsrapport2021
Læs mere
”Der er tale om et ambitiøst tilbud, der sigter mod at bidrage til udviklingen af 'best practice'-viden i forhold til unge, der har selvskade som udfordring. Til det formål har tilbuddet opbygget en aktiv samarbejdsrelation med Københavns Universitet. I samarbejdet udvikles og gennemføres forskellige vidensudviklende eller praksisforandrende projekter”.
Tilsynsrapport2021
Læs mere
”Der er tale om et kompetent tilbud, der i høj grad arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og med faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til målgruppens særlige behov. Metodiske tilgange er godt implementeret i tilbuddet og ledelsen har et markant fokus på faglig udvikling i personalegruppen”
Tilsynsrapport2022
Læs mere
”De unge deltager i sociale aktiviteter i det omgivende samfund. Dette bedømmes på baggrund af samtaler samt fremsendt materiale, hvor der nævnes mange udadrettede aktiviteter som behandlingstur til Korsika, en række fritidsaktiviteter samt STU-forløb eller individuelle skoleforløb i almene skoler, til de unge, som er klar til det. Desuden har tilbuddet afholdt fernisering på de unges kunst med et tema om selvskade”.
Tidligere
Næste