Personale Egedal

Ledelse

Ledelsesgruppen på Egedal vægter høj faglighed, klarhed og åbenhed i forhold til medarbejdergruppen. I behandlingsarbejdet med de unge brænder vi for feltet mellem nærvær, grænser og kreativitet. Et godt og tæt forældresamarbejde med den unges familie samt samarbejde med kommuner, som den anbringende myndighed, er afgørende for den unges tid og udvikling.

SIDSE RAVN

Direktør

HANNE KIRKEGAARD

Daglig leder & Psykolog

LINDA HYNDING

Ledende miljøterapeut

STINE BENGSTEN

Ledende miljøterapeut

PETER ANDERSEN

Ledende miljøterapeut

MAJBRITT JENSEN

Ledende miljøterapeut og daglig leder af Dagtilbud

NILLE RAVN

Ledende Miljøterapeut og faglig leder af Dagtilbud

Bestyrelsen

Simo Køppe

Professor, dr. med. Institut for Psykologi i København.

Lis Dillon

Socialrådgiver og psykoterapeut.

Rasmus Kern

Socialchef i Hvidovre kommune.

Mads Søegaard

Daglig leder af opholdsstedet Søegaard.

Psykologer & Psykiater

Hanne Salling Kierkegaard: cand.psych. 10 års erfaring med ledelse fra erhvervslivet. Har fungeret som ledelsescoach og har arbejdet i 1 ½ år med personlig udvikling af søofficerer ud Dubai. Privat praktiserende psykolog og lang erfaring med psykisk sårbare unge og pårørendearbejde.

Thomas Tellier er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. Thomas har tidligere været overlæge på børne- og ungdomspsykiatrisk akutafsnit i Glostrup, og har desuden haft ansættelser på sengeafsnit og i ambulatorier for børn og unge i Region Hovedstaden og i Region Sjælland. Thomas har endvidere specialiseret erfaring indenfor akutpsykiatri, psykosesygdomme, personlighedsforstyrrelser, autisme og spiseforstyrrelsesområdet.

Thomas har også været i voksenpsykiatrien igennem mange år, hvor han bla. har specialiseret sig indenfor psykotraumatologi, PTSD, dissociation og transkulturel psykiatri. Thomas har tidligere haft privat praksis i børne- og ungdomspsykiatri i Nordsjælland. I dag er Thomas, ud over at være behandlingsansvarlig, psykiater hos os ledende overlæge i Psykiatrien i Region Sjælland. I tillæg til den medicinske behandling lægger Thomas vægt på en helhedsorienteret tilgang til psykisk sygdom. Herunder betydningen af sociale og udviklingspsykologiske faktorer og vigtigheden af gode sammenhænge imellem medicinsk, psykologisk og socialfaglig støtte og behandling.

DIANA MELVINE

Psykolog

HEIDI LAURSEN

Autoriseret psykolog

THOMAS TELLIER

Psykiater

Miljøterapeuter

Miljøterapeutgruppen består af et specialiseret miljøterapeutisk team. Vi vægter at arbejde tværfagligt. Personalet er en bred vifte af mennesker med sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund. Fokus for alle medarbejdere er, at de fungerer som miljøterapeuter på Egedal og i stand til at give en miljøterapeutisk behandling. Der stilles krav til, at alle miljøterapeuter deltager i gruppesupervision alle onsdagsmøder og i den miljøterapeutiske uddannelse, SEDAC, hvilket er et uddannelsesfællesskab mellem fem opholdssteder, der har eksisteret side 1999.

Vi har en forventning om høj faglighed i den specialiserede gruppe. Alle Miljøterapeuter er med i teams omkring den enkelte unge. Miljøterapeuterne forpligter sig til at gøre sig umage og arbejde engageret i.fh.t ungegruppen samt den enkelte unge.

ANETTE GRUE KAAS

Miljøterapeut

FALKE JENSEN

Miljøterapeut

HANNE MULVAD

Miljøterapeut

MATILDE CHRISTIANSEN

Miljøterapeut

MIA MADSEN

Miljøterapeut

SIGNE FJORDGAARD

Miljøterapeut

TRINE HELMER

Miljøterapeut

Anja Lund

Miljøterapeut

Mette Suadicani

Miljøterapeut

Avilou Søby

Miljøterapeut

Jes Jensen

Miljøterapeut

Rikke Nanna Jensen

Miljøterapeut

Katja Madsen

Miljøterapeut & Madmor

Stab

JES HACKEN

Praktisk medarbejder

Amanda Jørgensen

Socialrådgiver

BIRGITTE HOUMØLLER

Leder i det kreavtive værksted

HELLE HARNISCH

Vidensmedarbejder, forsker og fotolærer

Christina Rimmen Evensen

Administration og bogholderi

JAN THOMSEN

Praktisk medarbejder

Kenneth Bach

Praktisk medarbejder

Vikar

CAMILLA ENEVOLDSEN

Nattevagt og vikar

Elsebeth Knudsen

Vikar

Thomas Mortensen

Vikar

Birgitte Gurre

Vikar

Elisa Malene Rafn

Vikar

Marie Dyring

Vikar

Lars Udengaard

Vikar

Peter Jarvad

Vikar

Kathrine Jakobsen

Vikar

Henrik Johansen

Vikar

Trine Grue Werth

Vikar

Kasper Jørgensen

Vikar

Trine Torp

Vikar

André Mørkeberg

Vikar

Kenneth Nielsen

Vikar

Lis Petersen

Vikar

Lena W. Hansen

Vikar